Monday, November 8, 2010

Kesusasteraan dapat dikatakan sebagai ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. Kesusasteraan bukan sahaja mempunyai hubungan yang amat erat dengan masyarakat penulisnya, tetapi kesusasteraan juga terlibat dengan pergolakan yang belaku dalam masyarakat.

Sejarah perkembangan Kesusasteraan Melayu di Malaysia boleh dilihat dalam pelbagai sudut . Pengenalan kesusasteraan itu sendiri membawa makna yang jelas tentang korpus kesusasteraan . Kesusasteraan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian. Keindahan ciptaan sastera diperlihatkan melalui bahasanya Melalui bahasa pembaca dapat merasakan keindahan yang ada pada kesusasteraan.

Segala isi dan tujuan yang mahu disampaikan membolehkan pembaca menghayati pengalaman dan perasaan yang terpapar dalam kesusasteraan . Sejarah Perkembangan genre Kesusasteraan Melayu Tradisional melibatkan Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Kesusasteraan Melayu Moden. Masyarakat akan lebih terdedah dan tertarik dengan perkembangan Kesusasteraan Melayu jika sejarahnya dapat dianalisis serta digarap secara bersepadu

Kesusasteraan ialah cerminan masyarakat dan mempunyai hubungan dengan manusia. Perkataan Sastera berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘ castra’ disebut ‘syastera’ yang bermakna kitab suci. Susastera bermakna seni sastera atau seni bahasa . Istilah kesusasteraan juga dipanggil persuratan. ”susastera” menyimpul maksud yang terdekat iaitu kesenian persuratan yang bersifat halus dan indah .

Setiap kesusasteraan di dunia dianggap sebagai salah satu cabang penting kebudayaan, bahkan ada ahli falsafah yang menganggap sebagai cabang yang terpenting daripada semua cabang kebudayaan itu.


- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -