Thursday, April 15, 2010

MITOS dianggap oleh masyarakat Melayu lama sebagai cerita yang benar-benar pernah terjadi dan mempunyai sifat suci yang tersendiri.

Orang Melayu pada ketika itu mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem kepercayaan masyarakat terutamanya dengan fahaman animisme.

Oleh itu maka tokoh atau watak yang terlibat dalam cerita-cerita mitos biasanya terdiri daripada orang halus (hantu), dewa-dewa atau separuh yang keseluruhan peristiwanya pula berlaku pada zaman lampau dan yang berbeza daripada dunia hari ini.

Dari segi strukturnya, mitos dianggap cerita yang agak sederhana sifatnya yang terdiri daripada beberapa motif, antaranya untuk menghubungkan manusia dengan kuasa yang agung, demi pengekalan norma dalam masyarakat.- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -