Thursday, April 15, 2010


Anak diibaratkan kain putih yang suci dan bersih dan ibu bapalah yang akan mencorakkan mereka. Apapun yang berlaku, pelajar itu sendiri wajar menginsafi diri. Jika keluarga mereka terdiri dari kalangan yang berada, ini tidak semestinya anak-anak juga hidup senang kemudian hari.

Kekayaaan itu ialah milik bapa dan bukannya anak-anak. Kepada yang keluarganya miskin, diri sendirilah yang patut mengubahnya. Keluarga ialah unit paling asas bagi pembentukan sikap dan nilai murni dalam diri anggotanya. Keluarga membimbing tingkah laku dan membentuk serta memantapkan integriti anggotanya. Tumpuan pembentukan nilai-nilai murni harus bermula daripada kanak-kanak manakala ibu bapa dan penjaga harus membimbing dan menjadi teladan yang baik.

Oleh itu, dalam gerakan pemantapan integriti, institusi keluarga juga memainkan peranan selain peranan guru-guru di sekolah.Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun membawa perubahan dalam kualiti hidup masyarakat Malaysia. Menjelang tahun 2020 pelbagai perubahan besar dijangka terus berlaku khususnya membabitkan keluarga dan komuniti di negara ini.

Perubahan nilai masyarakat dari segi psikologi dan sosial, tidak dapat tidak mempengaruhi penghuninya dalam pelbagai segi. Berdasarkan jumlah kadar purata pertumbuhan 27.2 peratus setahun, penduduk Malaysia dijangka meningkat daripada 27.2 juta tahun lalu, kepada 28.9 juta orang pada 2010, sementara pada 2020 dijangka mencacat pertambahan kepada 34.9 juta.

Peranan konstruktif dan dinamik pendidikan amat penting dalam masyarakat yang berubah-ubah disebabkan rombakan sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik menimbulkan banyak masalah sosial yang perlu ditangani dengan bijaksana dan berhemat.Pendidikan dan persekolahan perlu menguatkan wawasan sosial dan moral ke arah membentuk dan menangani masalah dan perkembangan sosial yang melanda masayarakat kita pada masa kini.

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -