Monday, February 1, 2010

SOALAN SASTERA TRADISIONAL BAHAGIAN A :

[i] Jelaskan tiga peranan kerajaan Acheh dalam menggalakkan penulisan karya sastera ketika itu [13m]

1. Fakta : Galakan dan minat daripada pemerintah terhadap hasil-hasil karya kesusasteraan Islam. [2m]

Huraian +Cth : Istana Acheh menjadi tempat kegiatan pengumpulan dan penyebaran hasil-hasil karya sastera. Dengan galakan daripada pemerintah ia memberi peluang untuk karya –karya itu berkembang.. Sultan Iskandar Muda telah menyertai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan ini serta memberi ganjaran kepada tokoh penulisnya.[2m]

2. Fakta : Acheh menjadi pusat dan tumpuan para ulama’ , pujangga dan sasterawan.
[2m]
Huraian +Cth : Dengan kedatangan para ulama’ dan sasterawan dari luar dan dalam Negara dengan membawa ajaran tasauf serta ilmu pengetahuan agama , telah menjadikan Acheh pusat terulung dalam ajaran itu. Mereka telah menghasilkan karya yang bermutu. Umpamanya , tokoh tempatan seperti Nuruddin Al-Raniri, Syeikh Mohd Jalani,Abdul Rauf Sengkel,Samsudin Al-Sumatrani, Hamzah Fansuri dan tokoh luar seperti Abu Khair Ibn Syeikh Ibn Al-Hajar. [2m]

3. Fakta : Pelindungan dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah kepada para ulama’,pujangga dan sasterawan. [2m]

Huraian + Cth : Para pemerintah Acheh telah memberikan pelindungan kepada para ulama’ , pujangga dan sasterawan itu hingga menyebabkan mereka sangat bergiat aktif dalam menghasilkan sesuatu karya kerana karya itu mudah tersebar dan tiada kekangan daripada pemerintah. [2m]


[ii] Empat corak karya penulisan pada zaman itu [12m]

1 Fakta :sastera Ketatanegaraan [1m]
Huraian +CTh : merupakan karya yang mengandungi petunjuk atau panduan kepada raja dan para pemerintah dalam menjalankan pentadbiran Negara. Contohnya , Tajus Salatin[Mahkota raja-raja] dan Bustanus Salatin [Taman Raja-raja] [3m]

2. Fakta : Kitab-kitab Agama Islam [1m]
Huraian + Cth : Iaitu karya-karya yang mengupas tentang bidang tafsir,tauhid,tajwid,rukun iman dan fikah. Serta Rukun Islam bagi memantapkan lagi kefahaman Islam kepada penganutnya.Contohnya kitan Al-Saif Al –Kati[pedang tajam] karangan Abu Khair Ibn Syeikh Al-Hajar.


3.Fakta : Kitab-kitab tasauf,Falsafah dan metafizik. [1m]
Huraian + Cth : Ia merupakan karya yang membicara ilmu yang berkaitan tentang kewujudan tuhan serta hubungannya dengan manusia. Ia lebih menekankan konsep falsafah dan dipelopori oleh ulama’ yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Contohnya , Umdat Al-Muhtajin, Daqait Al – Huruf , Bayan Al-Tajjali, syair burung pingai,syair perahu. [3m]

4. Fakta :Puisi Keagamaan [1m]
Huraian +Cth : Penghasilan karya karya puisi agama bertemakan hubungan tuhan dengan manusia , karya-karya ini adalah bersifat metafizik dan mistik iaitu mengaitkan unsur-unsur alam dengan konsep ketuhanan. Contohnya , Syair perahu[Hamzah Fansuri] melambangkan perahu sebagai tubuh manusia, alatan perahu sebagai bekalan amal ibadat bagi bekalan ke akhirat. [3m]

5. Fakta : sastera Sejarah [1m]
Huraian + Cth : Karya yang membicarakan tentang Negara kota iaitu Acheh Ianya mengandungi kisah latar belakang raja Acheh,ketokohan mereka,kemajuan dan kemakmuran Acheh terutama sewaktu pemerintan Sultan Iskandar Muda. Contohnya , Hikayat Acheh. [3m]

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -