Tuesday, October 6, 2009

Satu kumpulan hasil penulisan tradisional Melayu yang menjadi bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama.

Sejenis peraturan hidup orang Melayu yang didasarkan kepada adapt resam yang turun-temurun digunakan untuk menjaga negeri dan kedudukan raja-raja Melayu.

Ia merupakan karangan sastera, tetapi isi kandungannya mempunyai corak undang-undangIa tidak disama ertikan dengan pengertian undang-undang pada masa sekarang ini, kerana ia ditulis oleh penulis istana, atas perintah oleh penulis utama, atas perintah pihak istana, menggubal dan meminda dari adapt tradisi yang sedia ada. Sesiapa yang melanggar dikenakan hukuman


Tergolong dalam dua kumpulan :
(i) Kumpulan Adat Temenggung (ii) Kumpulan Adat Perpatih

Contoh karya sastera undang-undang

:a. Hukum Kanun Melaka
b. Undang-undang Laut Melaka
c. Undang-undang Pelabuhan Pahang
d. Undang-undang Pelabuhan Acheh
e. Undang Pelabuhan Kedah
f. Undang-undang Negeri Perak
g. Adat Perpatih
h. Undang-undang Negeri Johor
i. Undang-undang Brunei

Ciri-ciri Umum Sastera Undang-undang :

1. Tidak diketahui nama pengarang asalnya dan yang diketahui ialah penyusunnya

.2. Penyusun daripada kalangan istana iaitu golongan bangsawan. Corak isi mengagung-agungkan dan mementingkan golongan bangsawan.

3. Bercampur dengan unsur mitos atau unsur-unsur luarbiasa.

4. Dituliskan dalam bentuk prosa serta disulami perumpamaan

5. Terdapat unsur-unsur Hindu dan Islam.

6. Ketentuan Undang-undang bercampur dengan adapt istiadat

7. Hukuman yang dikenakan tidak tegas dan boleh dipinda atau diubah.

8. Dapat menggambarkan corak hidup masyarakat Melayu tradisi terutamanya mengenai susunlapis masyarakat, adat istiadat Melayu dan peraturan-peraturan hidup.


Fungsi Sastera Undang-undang :

1. Sebagai panduan dalam hal pelayaran dan peraturan di kapal

2. Sebagai alat kawalan sosial

3. Alat menjaga keamanan masyarakat dan negara

4. Sebagai bahan untuk melihat gambaran masyarakat

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -