Tuesday, October 6, 2009

Definisi :

Karya yang menjadi petunjuk kapada golongan raja-raja dari segi mentadbirkan negara.Kandungan kitab ketatanegaraan merupakan penerangan secara naratif (cerita) cara mentadbirkan sesuatu negeri dengan berdasarkan contoh raja-raja zaman dahulu kala khususnya raja-raja dari Timur Tengah.

Contoh karya :
1. Taj al Salatin – Bukhari al-Jauhari

2. Bustan al-Salatin – Nuruddin al-Raniri

3. Nasihat Segala Raja-raja – Syeikh Abdul Kadir

Ciri-ciri Isi Sastera Ketatanegaraan

1. Membicarakan tentang tanggungjawab raja-raja, menteri, hulubalang dan rakyat sekalian. Contoh Fasal yang pertama dalam Kitab Nasihat Segala Raja-raja.

2. Mengenai persoalan agama.

3. Menyentuh sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat dan Alam Melayu.

4. Berkisar pada undang-undang perlembagaan yang diambil daripada sumber Islam (tidak bercampur aduk daripada sumber lain).

5. Contoh-contoh yang diberikan adalah daripada raja-raja yang berasal dari Timur Tengah, termasuk contoh nabi-nabi dan tokoh-tokoh Islam terkenal dalam sejarah.

6. Menjadi panduan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar untuk mentadbir negeri.

7. Kaya dengan unsur-unsur nasihat, petunjuk, panduan, dan pengajaran berharga kepada pemerintah.

8. Mengandngi filsafat pemikiran yang tinggi. Banyak dimasukkan petikanpetkan dari ayat al-quran dan hadis-hadis nabi.

Fungsi Sastera Ketatanegaraan :

1. Sebagai panduan kepada golongan raja dan pemerintah- Dalam menjalankan pntadbiran dan pemerintahan negeri, misalnya dalam soal hubungan antara rakyat dengan pemerintah, tanggungjawab pembesar-pembesar negeri dalam mentadbirkan negeri.- Panduan kepada seluruh masyarakat dalam hal-hal seperti cara mendidik anak, mengenai budi bahasa, pekerti yang baik dan tanggungjawab hubungan sesama manusia.

2. Sebagai alat pendidikan – unsur pengajaran dan pendidikan serta amalan hidup Islam yang tinggi dapat dijadikan contoh.- Contoh teladan daripada sifat tokoh-tokoh Islam, kisah nabi-nabi dari segi kelakuan, sifat, tindak-tanduk, dalam hubungan sesama insan demi keharmonian hidup bermasyarakat.

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -