Saturday, October 3, 2009

1. [i] Jelaskan ciri-ciri sastera Epik. [5 markah]

Fakta 1. Karya sastera epik ditulis dalam bentuk prosa dan puisi yang panjang.

Fakta 2. Wiranya diperlihatkan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam
Sejarah bangsanya.

Fakta 3. Latar tempat dan perkembangan ceritanya sangat luas,panjang hingga
Melibatkan beberapa generasi.

Fakta 4. Wira mempunyai sifat kepahlawanan, keberanian dan kegagahan yang
Unggul.

Fakta 5. Terdapat unsur-unsur ‘supernatural’ yang dikaitkan dengan wiranya.

[ fakta = 1 markah]


[ii] Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai, Huraikan 5 ciri pahlawan pada
Watak utama sastera epik tersebut. [20 markah]

Fakta 1. Ketangkasan bermain senjata.
Huraian + contoh ....Ketangkasan Hang Tuah bermain senjata terbukti apabila
Beliau dapat mengalahkan lanun di Pulau Besar serta
Menyelamatkan bendahara sewaktu orang mengamuk di
Melaka.

Fakta 2. Mempunyai sifat-sifat kepewiraan.
Huraian + contoh….Sewaktu di Majapahit ,Hang Tuah telah menunjukkan
Kepewiraannya dengan mengalahkan Taming Sari, seorang
Pahlawan Majapahit dan akhirnya Hang Tuah dihadiahi keris
Taming Sari.

Fakta 3. Bijak dalam tipu muslihat.
Huraian + contoh….Dalam Hik. Hang Tuah diceritakan bagaimana Hang Tuah
Mengalahkan lanun di Pulau Tinggi dengan membawa mereka
Berperang di daratan yang mana akhirnya Hang Tuah dapat
Mengalahkan lanun-lanun tersebut.

Fakta 4. mempunyai unsur-unsur “supernatural’,kuasa sakti dan ghaib
Huraian + contoh….Dalam Hik. Hang Tuah ditunjukkan bagaimana Hang Tuah
Telah bertukar menjadi harimau sewaktu berlawan dengan
Sang Wirana yang juga mempunyai ilmu kesaktian. Sawaktu
Hang Tuah hendak ke Mekah beliau telah diberikan sebuah
Cembul berisi air. Apabila air itu disapukan ke muka
Seseorang maka mereka boleh bertutur pelbagai bahasa.

Fakta 5. Mempunyai sifat jujur,taat setia dan dedikasi.
Huraian + contoh…..Banyak peristiwa dalam Hik. Hang Tuah menunjukkan
Sifat jujur dan taat setia nya kepada sultan Melaka seperti
Hang Tuah melarikan Tun Teja untuk diserahkan kepada
Sultan Melaka.

Fakta 6. Mempunyai sifat sabar,merendah diri,bertimbang rasa dan pemurah.
Huraian + contoh….Hang Tuah Tidak sombong atau bongkah kepada musuh-
Musuh yang telah dikalahkannya atau ditawannya seperti
Kemenangannya ke atas Taming Sari, Sang Wirana serta
Berjaya membunuh Hang Jebat tidak menjadikan ia seorang
Yang sombong.2. Cerita berbingkai merupakan hasil karya Islam yang dibawa ke alam Melayu.

[i] Nyatakan 5 karya sastera berbingkai. [5 markah]

Faktra : 1. Hik Bayan Budiman.
2. Hik, 1001 malam
3. Hik. Bakthiar
4. Hik. Khalila Wa Daminah
5. Hik. Ghulam.
6. Hik. Maharaja Ali
7. Hik. Nokhodas Muda.

[ii] Terangkan maksud Hikayat Berbingkai. [5 markah]
Faktra 1 . Karya yang mempunyai cerita dalam cerita.

Fakta 2. Terdapat satu cerita pokok/utama dan beberapa cerita sisipan.

Fakta 3. Cerita sisipan bersambung-sambung serta berkait dengan cerita pokok.

Fakta 4 . Cerita sisipan disampaikan oleh watak-watak dalam cerita pokok yang
Terdiri daripada manusia dan binatang.

Fakta 5. Cerita sisipan bertujuan mmemanjangkan cerita untuk memasukkan
Unsur pengajaran. .


Fakta 6. cerita sisipan disampaikan untuk berhujah atau menimbulkan
Kebenaran watak-watak utama dalam cerita tersebut.

Fakta 7. Cerita hiakhiri dengan ‘happy ending’ dan kembali kepada cerita
Pokok yang asal.

[fakta=1 markah]


[iii] Berdasarkan 2 contoh karya hikayat berbingkai.
Huraikan isi ceritanya. [15 markah]
Fakta 1. Hik.bayan budiman.
Huraian + Contohnya ….Cerita pokok---
Tentang kisah Khoja Maimun berlayar untuk berniaga dan beliau memelihara dua ekor burung yang pandai berkata –kata. Sewaktu Khoja Maimun berniaga Isterinya bibi Zainab merancang untuk berjumpa dengan kekasih baharunya seorang putera raja.Burung tiong telah dibunuh oleh Bibi zainab kerana melarangnya berjunpa dengan puera raja.
Cerita sisipan bermula apabila , Burung Bayan menyampaikan beberapa buah cerita bagi melengahkan atau menghalang Bibi zainab berjumpa dengan kekasihnya. Tindakkan itu berjaya sehingga Khoja Maimun pulang daripada berniaga.
Akhir cerita kembali kepada cerita pokok di mana Bibi zainab berjaya di selamatkan daripada melakukan perkara maksiat dan hidup bahagia bersama suaminya.

Fakta 2. Hik. Bakthiar.
Huraian + Contoh …..Cerita pokok---Kisah tentang Bakthiar yang telah dipelihara oleg seorang saudagar Idris, kemudian Bakthiar dijadikan oleh sultan sebagai anak angkat. Sultan tersebut amat sayang kepada Bakthiar sehingga menimbulkan perasaan dengki di kalangan para pembesarnya. Mereka telah membuat fitnah kepada Bakthiar sehingga dia dijatuhkan hukuman bunuh.
Cerita sisipan --- cerita sisipan ini disampaikan oleh Bakthiar kepada raja supaya hukuman bunuh dapat di lengah-lengahkan.Sewaktu menyampaikan beberapa cerita sisipan , akhirnya saudagar itu datang ke tempat sultan tersebut dan memceritakan kisah bakthiar yang merupakan anak angkatnya yang dijumpainya dahulu.
Akhiran ceritanya, kembali kepada plot cerita utama, sultan akhirnya tahu bahawa bakthiar adalah anaknya sewaktu sultan dan pemaisuri melarikan diri , apabila negara mereka di serang musuh.Bakthiar selamat dan hidup bahagia disamping ayah dan bondanya.

Fakta 3. Hik. 1001 malam / Alfa Laila Wa laila.
Huraian = Contoh …..Cerita pokok ---
Mengisahkan seorang raja yang telah dikianati oleh pemaisurinya yang amat dikasihi. Raja telah berdendam kepada semuya wanita , di mana setiap wanita yang dikahwininya akan di bunuh pada keesokan harinya , apabila fajar menyinsing. Perbuatan raja menyebabkab banyak abak gadis menjadi korban.Akhirnya anak menteri wazir telah bersetuju untuk berkahwin dengan raja
Cerita sisipan---- Gadis tersebut telah menyampaikan beberapa buah cerita bagi menyedarkan raja tentang sikapnya yang salah itu.Setelah 1001 , gadis itu berceritra maka akhirnya raja insaf.
Akhiran cerita kembali kepada cerita pokok atau cerita utama dan mereka hidup aman dan bahagia.
[fakta =1 markah, huraian +contoh = 4 markah]

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -