Thursday, August 6, 2009

CONTOH SOALAN SULALATUS SALATIN

CONTOH SOALAN SULALATUS SALATIN

1. ‘Teks Sulalatus Salatin adalah sebuah karya Kesusasteraan Melayu Lama yang
tergolong dalam corak Sastera Sejarah.’ Berdasarkan pernyataan di atas huraikan persoalan-persoalan yang ingin dikemukakan oleh pengarang dalam teks ini [25]

F1 -. Kezaliman yang membawa bencana
-Kezaliman Paduka Seri Maharaja dan Raja Iskandar Syah di Singapura –
membawa kepada kejatuhan Singapura

-Kezaliman Sultan Mahmud terhadap rakyat dan pembesar

F2 - Kebesaran dan Keagungan Raja
- Diceritakan tentang kebesaran raja-raja sama ada di peringkat awal atau
perkembangan cerita
- Zaman Melaka beberapa orang sultan memperlihatkan keagungan mereka


F3 - Hubungan Diplomatik
HC - Hubungan diplomatik antara Melaka dengan Majapahit, China dan beberapa
buah Negara lain

F4 - Peranan dan kedudukan wanita
HC - Menampilkan peranan negatif dan positif wanita


F5 - Penggunaan Akal Fikiran dalam menangani sesuatu masalah
HC - Menampilkan nilai kebijaksanaan dalam menangani sesuatu masalah


F6 - Dendam Yang Membawa Sengketa
HC - Cerita ini juga mendedahkan dendam antara pembesar yang membawa kepada
sengketa yang besar

F7 - Tanggungjawab terhadap negeri
HC - Pentingnya tanggungjawab terhadap negeri yang diperintah


F8 - Keistimewaan Golongan Pembesar
HC - Pengarang juga cuba mengetengahkan keistimewaan golongan pembesar
terutama di Melaka


F9 - Islam dan penyebarannya
HC - Penyebaran agama Islam oleh Tun Jana Khatib tapi disalah erti oleh sultan
- Penyebaran Agama Islam oleh Syed Abdul Aziz


F10 - Penaklukan dan Perluasan Kuasa
HC - Penaklukan Raja Iskandar Zulkarnain ke atas Raja Kida Hindi
- Raja Suran menjajah Langgiu dan Gangga Negara
- Zaman Kerajaan Melaka, Sultan Mansur Syah menakluk Kampar dan Siak,
Zaman Sultan Mahmud menakluk Manjung dan Kelantan.

No comments: