Thursday, August 6, 2009

CONTOH SOALAN SULALATUS SALATIN

1. ‘Teks Sulalatus Salatin adalah sebuah karya Kesusasteraan Melayu Lama yang
tergolong dalam corak Sastera Sejarah.’ Berdasarkan pernyataan di atas huraikan persoalan-persoalan yang ingin dikemukakan oleh pengarang dalam teks ini [25]

F1 -. Kezaliman yang membawa bencana
-Kezaliman Paduka Seri Maharaja dan Raja Iskandar Syah di Singapura –
membawa kepada kejatuhan Singapura

-Kezaliman Sultan Mahmud terhadap rakyat dan pembesar

F2 - Kebesaran dan Keagungan Raja
- Diceritakan tentang kebesaran raja-raja sama ada di peringkat awal atau
perkembangan cerita
- Zaman Melaka beberapa orang sultan memperlihatkan keagungan mereka


F3 - Hubungan Diplomatik
HC - Hubungan diplomatik antara Melaka dengan Majapahit, China dan beberapa
buah Negara lain

F4 - Peranan dan kedudukan wanita
HC - Menampilkan peranan negatif dan positif wanita


F5 - Penggunaan Akal Fikiran dalam menangani sesuatu masalah
HC - Menampilkan nilai kebijaksanaan dalam menangani sesuatu masalah


F6 - Dendam Yang Membawa Sengketa
HC - Cerita ini juga mendedahkan dendam antara pembesar yang membawa kepada
sengketa yang besar

F7 - Tanggungjawab terhadap negeri
HC - Pentingnya tanggungjawab terhadap negeri yang diperintah


F8 - Keistimewaan Golongan Pembesar
HC - Pengarang juga cuba mengetengahkan keistimewaan golongan pembesar
terutama di Melaka


F9 - Islam dan penyebarannya
HC - Penyebaran agama Islam oleh Tun Jana Khatib tapi disalah erti oleh sultan
- Penyebaran Agama Islam oleh Syed Abdul Aziz


F10 - Penaklukan dan Perluasan Kuasa
HC - Penaklukan Raja Iskandar Zulkarnain ke atas Raja Kida Hindi
- Raja Suran menjajah Langgiu dan Gangga Negara
- Zaman Kerajaan Melaka, Sultan Mansur Syah menakluk Kampar dan Siak,
Zaman Sultan Mahmud menakluk Manjung dan Kelantan.

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -